โลโก้เว็บไซต์ สวส.สัญจร 5 พื้นที่ พบปะ วิทยบริการฯ น่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

สวส.สัญจร 5 พื้นที่ พบปะ วิทยบริการฯ น่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มีนาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการ สวส.สัญจรพื้นที่ ณ มทร.ล้านนา น่าน เพื่อประชุมหารือ ระดมความคิด แลกเปลี่ยนวางแผนในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลของมหาวิทยาลัยฯ นำไปสู่การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีอย่างมีประสิทธิภาพ

     ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะ สวส. มทร.ล้านนา นำโดย ผศ.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สวส. , นางปวีณา ทองปรอน รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สวส. พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน หลักจากนั้นคณะ สวส.ลงพื้นที่สำรวจโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีพื้นที่น่านต่อไป