โลโก้เว็บไซต์ การนำเสนอโครงงาน หลังสิ้นสุดการฝึกงานของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

การนำเสนอโครงงาน หลังสิ้นสุดการฝึกงานของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 18 พฤษภาคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 มีกิจกรรมการนำเสนอโครงงาน หลังสิ้นสุดการฝึกงานของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเชียงดา

ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์กร และสื่อสาร