โลโก้เว็บไซต์ คณะนักวิจัยโครงการ “การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย “กล้วยน้ำว้ารักษ์ถิ่น” ธุรกิจชุมชน 2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

คณะนักวิจัยโครงการ “การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย “กล้วยน้ำว้ารักษ์ถิ่น” ธุรกิจชุมชน 2567

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 18 พฤษภาคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 คณะนักวิจัยโครงการ “การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย “กล้วยน้ำว้ารักษ์ถิ่น” ธุรกิจชุมชนร่วม ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตากด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”  นำโดย ดร.สุภาวดี แช่ม หัวหน้าโครงการ และทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. และ หน่วย #บพท. ได้รับเกียรติจาก ดร.โกวิทย์ ทรงคุณ ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนายสมศักดิ์ พุ่มชื่น นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม “การประชุมเสวนาการสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนร่วม “กล้วยน้ำว้ารักษ์ถิ่น” ของคณะวิจัย เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้รวบรวม และผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปกล้วย รวมทั้งเกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย พืชสวนสุโขทัย หอการค้า และผู้สนใจทั่วไป“ ประมาณ 120 ราย ซึ่งเป็นกิจกรรมประชุมหารือ เพื่อสร้างกลไกเครือข่ายธุรกิจกล้วยน้ำว้ารักษ์ถิ่นตลอดห่วงโซ่ พัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ผลิต แปรรูปและตลาดตลอดห่วงโซ่คุณค่าของจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์กร และสื่อสาร