โลโก้เว็บไซต์ แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 67 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 67 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 67 ทุกคน

เข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา น่าน

แต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ

หมายเหตุ : กำหนดการ แผนผังอาคารวิทยบริการ และการแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาตามระบียบของมหาวิทยาลัยฯ

สามารถดูรายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 064-3425635 คุณอภิเดช กรรณิกา หรือ

081-1625280 คุณสุพจน์ ดีอิ่นคำ (หัวหน้างานกิจการนักศึกษา)