โลโก้เว็บไซต์ Congratulation...ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2566 มทร.ล้านนา น่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

Congratulation...ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2566 มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 มิถุนายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Congratulation...ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2566

ในโอกาสสำเร็จการศึกษา และเป็นว่าที่บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2566 ต่อไป