โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม “Grooming : บ่มเพาะนักวิจัย ส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ภายใต้ กิจกรรมที่ 7 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ RMUTL-Reinventing 2566 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม “Grooming : บ่มเพาะนักวิจัย ส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ภายใต้ กิจกรรมที่ 7 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ RMUTL-Reinventing 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มิถุนายน 2567 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม “Grooming : บ่มเพาะนักวิจัย ส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ภายใต้ กิจกรรมที่ 7 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โครงการปฏิรูประบบและกลไกการนำผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ ภายใต้ โปรแกรม 25 แผนงานย่อยพัฒนาระบบและกลไกการสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศ ววน. แผนงานย่อยรายประเด็น แผนงานพัฒนาระบบ ววน. ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพลิกโฉมมมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2566

  

ไฟล์ประกอบการบรรยาย :  เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3

************************************************************************************************************************************************************

เชิญชวนเข้าร่วม การอบรม “Grooming : บ่มเพาะนักวิจัย ส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” 

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เลื่อนเป็น วันที่ 27 มิถุนายน 2567

เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ 

และเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมกระบวนการ (เข้าร่วมฟรี)

ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2567 (ขยายเวลา) ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2567  

ลิงค์ส่งผลงาน >>> 

(สิทธิประโยชน์)
_ ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
_ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม Show & Share และอื่นๆ ตามความเหมาะสม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา (นางสาวณิชกมล โพธิ์แก้ว ผู้ประสานงาน โทร. 08 7079 0797)คำค้น : Reinventing, Show&Share