โลโก้เว็บไซต์ อบรมทำซาลาเปา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

อบรมทำซาลาเปา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 53 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 พฤศจิกายน 2562 - 2 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน(เกษตรน่าน)

ผู้รับผิดชอบ : สมาคมศิษย์เก่าฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. อาจารย์บุษบา มะโนแสนศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน(เกษตรน่าน)รุ่นที่ 47 เป็นวิทยากรบรรยายการทำซาลาเปาให้กับผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมงาน"หอเขียไม่เหงา เราไม่ทิ้งกัน" ณ ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน(เกษตรน่าน)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา