โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 กิจกรรม

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
จันทร์ 26 ตุลาคม 2563 - ศุกร์ 30 ตุลาคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการ กองการศึกษาน่าน และทุกคณะ
>> อ่านต่อ


นิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน
พุธ 21 ตุลาคม 2563 - พุธ 21 ตุลาคม 2563

สถานที่ : อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ
ผู้รับผิดชอบ : คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมผลงานและร่วมประเมินผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 -----ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารโดมแดง มทร.ล้านนา น่าน----- ซึ่งรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร และทุกคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาการเปลี่ยนแปล... >> อ่านต่อ


สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 - ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาน่าน
>> อ่านต่อ


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 - ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
>> อ่านต่อ


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
พฤหัสบดี 23 กรกฎาคม 2563 - พฤหัสบดี 23 กรกฎาคม 2563

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาน่าน
>> อ่านต่อ


โครงการราชมงคลล้านนา น่าน "บ้านหลังที่ 2"
เสาร์ 11 กรกฎาคม 2563 - เสาร์ 11 กรกฎาคม 2563

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาน่าน
>> อ่านต่อ


วันที่ 29 มิย. 63 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
จันทร์ 29 มิถุนายน 2563 - จันทร์ 29 มิถุนายน 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่าน
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/05/20200515101222_36777.mp4 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/05/20200515101256_56473.mp4 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/05/20200515101353_2... >> อ่านต่อ


กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาใหม่
จันทร์ 22 มิถุนายน 2563 - จันทร์ 22 มิถุนายน 2563

สถานที่ : ระบบออนไลน์ มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา
>> อ่านต่อ


ปฏิทินการศึกษาประจำปี2563(ฉบับที่2)Covid-19
พุธ 20 พฤษภาคม 2563 - เสาร์ 20 มีนาคม 2564

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่าน
>> อ่านต่อ


รายการ"รอบรั้วราชมงคลล้านนา น่าน"
พฤหัสบดี 14 พฤษภาคม 2563 - พฤหัสบดี 14 พฤษภาคม 2563

สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน กรมประชาสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ : แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา น่่าน
ติดตามข่าวสาร กิจกรรม สาระและความบันเทิงในรายการ"รอบรั้วราชมงคลล้านนา น่าน" ดำเนินรายการโดยดีเจพรรณทิวา ใจจะดี พบกับบทสัมภาษณ์สดของบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆในรายการและผู้ร่วมรายการ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 น.- 16.00 น. รับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ เอฟ เอ็ม 94.75 MHz สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์ สำหรับวันนี้(14 พค.63)พบกับอาจารย์ ดร.กิจจานัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์และอาจาราย์อภิญญา กันธิยะ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ประเด็นเกี่... >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 75

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา