โลโก้เว็บไซต์ ประกวดไก่ตั้ง(ไก่ต่อ)ในงานเกษตรน่านแฟร์ครั้งที่3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกวดไก่ตั้ง(ไก่ต่อ)ในงานเกษตรน่านแฟร์ครั้งที่3

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มกราคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 12 มกราคม 2563 - 12 มกราคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : สาขาสัตวศาสตร์(สัตว์ปีก)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา