โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการศึกษาประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ปฏิทินการศึกษาประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 เมษายน 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 658 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 เมษายน 2563 - 30 พฤษภาคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา