โลโก้เว็บไซต์ วันที่ 29 มิย. 63 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันที่ 29 มิย. 63 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 พฤษภาคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 937 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 มิถุนายน 2563 - 29 มิถุนายน 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา