โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการศึกษาประจำปี2563(ฉบับที่2)Covid-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ปฏิทินการศึกษาประจำปี2563(ฉบับที่2)Covid-19

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 พฤษภาคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 2023 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 พฤษภาคม 2563 - 20 มีนาคม 2564

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา