โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มิถุนายน 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 626 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 มิถุนายน 2563 - 22 มิถุนายน 2563

สถานที่ : ระบบออนไลน์ มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา