โลโก้เว็บไซต์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 กรกฎาคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 592 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 สิงหาคม 2563 - 21 สิงหาคม 2563

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา