โลโก้เว็บไซต์ โครงการราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการราชมงคลล้านนา น่าน "บ้านหลังที่ 2"

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 กรกฎาคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 180 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 กรกฎาคม 2563 - 11 กรกฎาคม 2563

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา