โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กรกฎาคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 300 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 23 กรกฎาคม 2563 - 23 กรกฎาคม 2563

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา