โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 มีนาคม 2564 - 6 มีนาคม 2564

สถานที่ : อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

           ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม  2564 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

            ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บันฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการออกำลังกาย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และนักศึกษา โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

           *** ติดต่อซื้อบัตรร่วมชิงรางวัลได้ที่ งานการเงิน มทร.ล้านนา น่าน โทรศัพท์ 0 5471 0259 ต่อ 1102 ,1133 ***

กำหนดการเดินเทิดพระเกียรติ  << Click
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา