โลโก้เว็บไซต์ แจ้งนักศึกษาชำระค่า username เพื่อใช้สอบออนไลน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แจ้งนักศึกษาชำระค่า username เพื่อใช้สอบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 14 มีนาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 555 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 มีนาคม 2564 - 17 มีนาคม 2564

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษามทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา