โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มีนาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 706 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 มีนาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่าน

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ดังนี้

- กิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่" อบรมเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบทะเบียน วันที่ 12 มิ.ย. 2566

- กิจกรรม "ราชมงคลบ้านหลังที่ 2" วันที่ 15 มิ.ย. 2566

- การส่งเอกสาร/ประวัติ นักศึกษาใหม่ วันที่ 16 มิ.ย. 2566

- การเรียนปรับพื้นฐาน (ทางคณะจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการจัดการเรียนการสอน)

- เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 วันที่ 19 มิ.ย. 2566

(*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

(**โปรดติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊คแฟนเพจของมหาวิทยาลัย)

Facebook >> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

Facebook >> งานวิชาการ มทร.ล้านนา น่าน

Facebook >> งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา