โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 พฤษภาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 พฤษภาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน

     ด้วยงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน และสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ได้ประชุมจัดทำแผนงบประมาณด้านกิจกรรมนักศึกษา และปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานกองการศึกษาน่าน เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จึงขอแจ้งกำหนดการปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้ทราบ

>> รายละเอียดเพิ่มเติม Clickออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา