โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนประวัติย่อ (Resume) และการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนประวัติย่อ (Resume) และการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 กรกฎาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 347 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 สิงหาคม 2560 - 11 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนประวัติย่อ (Resume) และการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality) เพื่อการสมัครงาน วันที่ 11 สิงหาคม 2560 สำหรับนักศึกษาปี 4 ทุกสาขา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) สนใจสอบถามได้ที่ห้องศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา