โลโก้เว็บไซต์ ร้อยดวงใจ ปลูกข้าวดำนาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ร้อยดวงใจ ปลูกข้าวดำนาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 สิงหาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 300 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 สิงหาคม 2560 - 11 สิงหาคม 2560

กำหนดการ

กิจกรรม

“ร้อยดวงใจ ปลูกข้าวดำนาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ”

           วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณทุ่งนา และบริเวณมหาวิทยาลัย ฯ

               ..........................................................................

                  

                   เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น.       - นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ,คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ ลงทะเบียน

                                                                ณ ศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา

                   เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.      - กิจกรรมปลูกข้าวดำนา ณ บริเวณทุ่งนามหาวิทยาลัย ฯ

                                                               และปลูกต้น บริเวณใน มหาวิทยาลัย

                                                               (ตามที่ได้กำหนดจุดไว้แล้ว)


หมายเหตุ        -    คณาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา แต่งกายเสื้อสีดำ ,กางเกงขายาวสีดำ

                       -        คณาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และ

                          เทคโนโลยีการเกษตร  ดำเนินกิจกรรมปลูกข้าวดำนา

                    -         นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินกิจกรรม ปลูกต้นไม้บริเวณจุดที่หมายไว้ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา