โลโก้เว็บไซต์ งานมุฑิตาคารวะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานมุฑิตาคารวะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 889 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 กันยายน 2560 - 22 กันยายน 2560

สถานที่ : ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  "เกษียณอย่างเกษม : เพชรงามล้านนา" แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 38 ราย 
ในวันที่ 22 กันยายน 2560 

สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ อาคารโดมแดงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา