โลโก้เว็บไซต์ 80 ปี คืนถิ่น เกษตรน่าน - ราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

80 ปี คืนถิ่น เกษตรน่าน - ราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มกราคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 545 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 กุมภาพันธ์ 2561 - 10 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา