โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 เมษายน 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 290 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา