โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤษภาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 1125 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 มีนาคม 2561 - 15 เมษายน 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา