โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันทักษะทางวิชการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การแข่งขันทักษะทางวิชการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 ตุลาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 513 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 มกราคม 2562 - 26 มกราคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 -26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา น่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะวิชาการทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านต่าง ๆ และการแข่งขันทักษะปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้จริงในอนาคต ทั้งการทำงานหรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

 

กติกาการแข่งขัน

     1. กติกา รายการส่วนกลาง

     2. กติกา สาขาวิชาพืชศาสตร์

     3. กติกา สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

     4. กติกา สาขาวิชาสัตวศาสตร์

     5. กติกา สาขาวิชาประมง

     6. กติกา สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

     7. กติกา สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร

     8. กติกา สาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์

     9. กติกา สาขาวิทยาศาสตร์ (STEM)

 

 

 แบบเสดงความจำนง การแข่งขันทักษะวิชาการฯ

 

   ดาวโหลด : สรุปตารางการแข่งขัน

 

รายละเอียดโรงแรมในจังหวัดน่าน

ภาพประกอบโรงแรมในจังหวัดน่าน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา