โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

นิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน
ศุกร์ 9 ตุลาคม 2563

สถานที่ : อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ
ผู้รับผิดชอบ : คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมผลงานและร่วมประเมินผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 -----ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารโดมแดง มทร.ล้านนา น่าน----- ซึ่งรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร และทุกคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาการเปลี่ยนแปล... >> อ่านต่อ


สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
พฤหัสบดี 8 ตุลาคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการ กองการศึกษาน่าน และทุกคณะ >> อ่านต่อ


สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
พฤหัสบดี 27 สิงหาคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาน่าน >> อ่านต่อ


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
พฤหัสบดี 16 กรกฎาคม 2563

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาน่าน >> อ่านต่อ


โครงการราชมงคลล้านนา น่าน "บ้านหลังที่ 2"
พุธ 8 กรกฎาคม 2563

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาน่าน >> อ่านต่อ


กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาใหม่
อังคาร 9 มิถุนายน 2563

สถานที่ : ระบบออนไลน์ มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


ปฏิทินการศึกษาประจำปี2563(ฉบับที่2)Covid-19
พุธ 20 พฤษภาคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


วันที่ 29 มิย. 63 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
พุธ 13 พฤษภาคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่านhttps://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/05/20200515101222_36777.mp4 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/05/20200515101256_56473.mp4 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/05/20200515101353_2... >> อ่านต่อ


ปฏิทินการศึกษาประจำปี 2563
พฤหัสบดี 30 เมษายน 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่าน  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/04/20200430103504_49171.pdf >> อ่านต่อ


การจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5
อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ : อาคารโดมแดง
ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิทยาศาสาตร์ มทร.ล้านนา น่านขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมผลงานและร่วมประเมินผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารโดมแดง มทร.ล้านนา น่าน ซึ่งรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร และทุกคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการสร้า... >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 36

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา