โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลน่านร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันจักรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ราชมงคลน่านร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันจักรี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านราชมงคลน่านร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันจักรี
วันนี้ ( 6 เมษายน 2559) ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ และรองศาสตราจารย์ ประมวล เติมสมบัติถาวร พร้อมด้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา