โลโก้เว็บไซต์ ดอกดาวเรือง มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ดอกดาวเรือง มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน ร่วมประดับดอกดาวเรืองส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9
แผนกไม้ดอกไม้ประดับสาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผศ.พิกุล สุรพรไพบูลย์ ร่วมประดับดอกดาวเรือง ดอกไม้สีเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา