โลโก้เว็บไซต์ งานประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๐  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนา น่านงานประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยในวันพุธที่ ๒๙ คณะสภาคณบดีสาขาเกษตรได้เดินทางไปศูนย์หม่อน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา