โลโก้เว็บไซต์ แข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์และงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ก่อให้เกิดความส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา