โลโก้เว็บไซต์ แข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 222 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์และงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพร่างกายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ตั่งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยกิจกรรมดังกล่าว มีประเภทของกีฬาดังนี้ เปตอง, วอลเลย์บอล, ตะกร้อชาย, แชร์บอลหญิง 7 คน, ฟุตบอลชาย 7 คน และกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักกะเย่อ และต่อด้วยช่วงเย็น มีการแสดงร้องเพลงของบุคลากร การแสดงโชว์ของบุคลากร ของแต่ละสี นอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมแลกของขวัญ และจับรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรที่เข้าร่วมงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา