โลโก้เว็บไซต์ หยุดพนัน 25-12-60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

หยุดพนัน 25-12-60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรม สรุปผลการดำเนินงานสำรวจสถานการณ์การพนันในและรอบสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณพงศ์ธร จันทรัศมี ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา