โลโก้เว็บไซต์ 16 มกราคม 61 พระตำหนักธงน้อย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

16 มกราคม 61 พระตำหนักธงน้อย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านงานพระราชทานเลี้ยง ณ พระตำหนักธงน้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร จันทร์ไชย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน เข้าถวายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ (ข้าวทับทิมชุมแพ และ ส้มสีทองพันธุ์พื้นเมืองน่าน)และร่วมจัดซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยฯ และ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา