โลโก้เว็บไซต์ โครงการวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน
วันที่ 26 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน โดยมี รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานมอบรางวัล


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา