โลโก้เว็บไซต์ โครงการวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 526 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน โดยมี รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานมอบรางวัล

โครงการวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน <<< เชียงใหม่นิวส์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา