โลโก้เว็บไซต์ เกษตรมืออาชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เกษตรมืออาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการโรงเรียนเกษตรกรมืออาชีพ
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  รองศาสตราจารย์ดร.สมชาติ หาญวงษา ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการโรงเรียนเกษตรกรมืออาชีพ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา