โลโก้เว็บไซต์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา น่านสภากาแฟจังหวัดน่าน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา