โลโก้เว็บไซต์ แข่งขันกีฬาขี่ม้าคาวบอยจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แข่งขันกีฬาขี่ม้าคาวบอยจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านการแข่งขันกีฬาขี่ม้าคาวบอยจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2
วันที่ 12-13 มกราคม 2563 ชมรมคนฮักม้าน่าน ได้จัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าคาวบอยจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 ภายในกิจกรรมงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 ณ สน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา