โลโก้เว็บไซต์ แนะแนวการศึกษาต่อสัปดาห์ที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แนะแนวการศึกษาต่อสัปดาห์ที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านนักเรียนระดับชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564
ทีมงานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่งในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา