โลโก้เว็บไซต์ นักเรียนระดับชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักเรียนระดับชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 1384 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทีมงานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่งในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 นำทีมโดย อาจารย์เชาวลีย์ ใจสุข, อาจารย์สุธาทิพย์ ไชยวงศ์, อาจารย์ธีรวุฒิ ปิงยศ, อาจารย์ณัฐพล วิชาญ และนางสาวสุภัควดี พิมพ์มาศ แนะแนว ณ โรงเรียนพพระธาตุ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ความสนใจต่อการเข้าศึกษาต่อ ณ มทร.ล้านนา น่าน เป็นอย่างมาก โดยนักเรียนได้ทำการกรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564 รอบโควตาพิเศษ ซึ่งทีมแนะแนวได้บริการรับสมัครถึงโรงเรียน และได้ทำการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

นอกจากนั้น ในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น. ทีมงานแนะแนวได้แบ่งทีม แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน นำทีมโดย อาจารย์รัชนี บัวระภา, อาจารย์วิโรจน์ วิโรจน์, อาจารย์อภิรยา เทพสุคนธ์, อาจารย์พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง , อาจารย์ยุภภวดี ณัฐสิฐโสภณ, อาจารย์กฤษนนท์ สนธิ, อาจารย์อรรนนท์ บัวศรี, นางสาวปราณี มะโนวร และนางสาวปุณิกา อินทะรังษีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา