โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน หาแนวทางในการแก้ปัญหาน้ำเสีย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน หาแนวทางในการแก้ปัญหาน้ำเสีย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน หาแนวทางในการแก้ปัญหาน้ำเสีย
วันที่ 25 มิถุนายน 2559 นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา