โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา วางแผนกิจกรรมหนุนเสริมองค์ความรู้เชิงวิชาการ การบริการวิชาการฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา วางแผนกิจกรรมหนุนเสริมองค์ความรู้เชิงวิชาการ การบริการวิชาการฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มีนาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา วางแผนกิจกรรมหนุนเสริมองค์ความรู้เชิงวิชาการ การบริการวิชาการฯ
      คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่ร่วมประชุมดำเนินโครงการ "การต่อยอดความรู้สู้ครอบครัวพอเพียง" กิจกรรมหนุนเสร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา