โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 สิงหาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
          วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นประธานเปิดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา