โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อาจารย์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ และหัวหน้าแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา