โลโก้เว็บไซต์ หน่วยตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเปิดการตรวจสอบ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

หน่วยตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเปิดการตรวจสอบ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 สิงหาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านหน่วยตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเปิดการตรวจสอบ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประชุมเปิดการตรวจสอบ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา