โลโก้เว็บไซต์ 12 ส.ค. 64 พาณิชย์จังหวัดน่านจัดกิจกรรม “หาของ ดี ดี...ให้แม่” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

12 ส.ค. 64 พาณิชย์จังหวัดน่านจัดกิจกรรม “หาของ ดี ดี...ให้แม่”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมมหกรรมสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน...“หาของ ดี ดี...ให้แม่” วันที่ 12 ส.ค. 64
          วันที่ 12 ส.ค. 64 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมมหกรรมสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน...“หาของ ดี ดี...ให...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา