โลโก้เว็บไซต์ กองการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมพัฒนาคน พัฒนางาน และทบทวนแผนพัฒนากองการศึกษาน่าน เป็นวันที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กองการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมพัฒนาคน พัฒนางาน และทบทวนแผนพัฒนากองการศึกษาน่าน เป็นวันที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านกองการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมพัฒนาคน พัฒนางาน และทบทวนแผนพัฒนากองการศึกษาน่าน เป็นวันที่ 2
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 17.00 น. กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมพัฒนาคน พัฒนางาน และทบทวนแผนพัฒนากองการศึกษาน่าน เป็นวันที่ 2 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา