โลโก้เว็บไซต์ ประชุมหารือหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. (อว.ส่วนหน้า) ร่วมกับกระทรวงกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 3 ก.ย. 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชุมหารือหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. (อว.ส่วนหน้า) ร่วมกับกระทรวงกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 3 ก.ย. 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กันยายน 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านประชุมหารือหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. (อว.ส่วนหน้า) ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 3 ก.ย. 2564
          วันที่ 3 ก.ย. 2564 เวลา 09.00-10.30 น. ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ผศ.ประสงค์  เหลี่ยมโสภณ  พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมประช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา